ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

081-964-5997

 

นายอัมพร  ภาระพันธ์

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

088-335-2747

 

นางณิชากร หาญคำมูล

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

063-206-9555 

นายเทิดทูน วรวะไล

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

ช่วยราชการรองศึกษาธิการจังหวัด

099-431-2999

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

4714036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3039
3190
28786
4625353
120941
105522
4714036

Your IP: 3.236.112.70
2024-07-21 22:48

header 11

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ ช่อคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล รักษาการในตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางจุฑามาศ ช่อคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล รักษาการในตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม...

Read more

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็...

Read more

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ต่อยอด คุณความดี เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567  ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ต่อยอด คุณความดี เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 ...

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย(พระอ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปเก็บรักษาไ...

Read more

วันทื่ 14 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันทื่ 14 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหาม...

Read more

วันนที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00น และเวลา 16.00 น.  ดร.ครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นางสุชีรา  วิชาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00น และเวลา 16.00 น.  ดร.ครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้นางสุชีรา  วิชาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุค...

Read more

วันที่ 11 กรฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ   ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และ กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา การศึกษาจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน การ

วันที่ 11 กรฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ   ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และ กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา ก...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางวรัญญา กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีสวดมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวาย

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางวรัญญา  กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยบุค...

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในต...

Read more

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้นางวารีรัตน์ ทวยสอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ พมจ. อปท. สสจ. โยธาธิการจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ณ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567  ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้นางวารีรัตน์ ทวยสอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ พมจ. อปท. สสจ. โยธาธิการจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ณ โรงเรี...

Read more

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปส.กช. จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัด มอบหมายให้นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปส.กช. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายมาโนช จุลสุคนธ์...

Read more

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการ...

Read more

วันที่ 3 กรกฎคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ นางวรัญญา กลัดเนียม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเ

วันที่ 3 กรกฎคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางเนติการณ์ โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ นางวรัญญา กลัดเนียม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่...

Read more

วันที่ 14 มิถุนายน 2567ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ดร.พคพร คำยิ่ง ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์ นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ ร่วมนิเทศติดตามโครงการ i f t e ที่โรเรียนหัวโทนมิตรภาพ ที่ 165…

วันที่ 14 มิถุนายน 2567ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ดร.พคพร คำยิ่ง ดร.สุทัศน์  สังคะพันธ์ นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ ร่วมนิเทศติดตามโครงการ  i f t e ที่...

Read more

วันที่ 14 มิถุนายน.2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศปฐมวัยระดับจังหวัดลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Active learning

วันที่ 14 มิถุนายน.2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศปฐมวัยระดับจังหวัดลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล...

Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ดร.พคพร คำยิ่ง ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์ร่วมนิเทศติดตามโครงการ ifte ที่โรเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ดร.พคพร คำยิ่ง ดร.สุทัศน์  สังคะพันธ์ร่วมนิเทศติดตามโครงการ  ifte ที่โรเรียนร่องคำหงษ์ทองวิ...

Read more

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น ไม่ใช่เรื่องยาก

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น ไม่ใช่เรื่องยาก พี้นที่อ...

Read more

นที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ช่วยราชการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดระเบียบแถ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเทิดทูน วรวะไล รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ช่วยราชการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชา...

Read more

1221readall

 

  1. ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ข่าวคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.ร้อยเอ็ด
next
prev

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

ศธ. ไม่กังวลโจรงัดโรงเรียนหลังยกเลิกครูเวร ชี้แม้ก่อเหตุได้แต่ไม่พ้นกล้องวงจรปิดและความช่วยเหลือจากต…

5 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากข่าวคนร้ายฉวยโอกาสที่มีคำสั่งประกาศยกเลิก “ครูเวร” เข้าไปลักเงินโรงเรียนบ้านเขตเมือง ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้น คนร้ายเลือกลงมือในช่วงยามวิกาลของวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มี “ครูเวร” อยู่เฝ้า โดยบุกเข้าไปงัดหน้าต่างห้องเก็บของในโรงเรียน และขโมยเงินขายขนมในห้องสหกรณ์ไป ทั้งนี้จากการประสานกับตำรวจ สภ.ลาดใหญ่ ทราบว่าการติดตามจับกุมตัวคนร้ายไม่น่าจะยาก...

Read more

ศธ.ชื่นชมนักเรียนชาย รร.ธัญรัตน์ ช่วยหญิงติดหล่มโคลนจนสำเร็จ ยกเป็นตัวอย่างคนดี ทำดี ทำได้ ทำทันที

5 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการแชร์คลิปในโลกออนไลน์จนเป็นกระแสชื่นชมขึ้นมา กรณีนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ซึ่งนักเรียนชายคนดังกล่าว อยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลาย ถอดรองเท้าลุยโคลนลงไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ขาเกิดติดในหล่มโคลนไม่สามารถขึ้นมาได้ โดยที่นักเรียนชายก็อยู่ในสภาพเปื้อนโคลนเช่นกัน แต่ก็ได้พยายามช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ...

Read more

เสมา 2 พร้อม โฆษก ศธ. ลุยสุรินทร์เปิดงาน “Edutainment เล่น เรียน รู้ ในสไตล์ที่เป็นคุณ”

2 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ​ ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. และ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา...

Read more

ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ พร้อมรับฟังข้อร้องเรียน ผลักดันสถานีแก้หนี้ช่วยเหลือในเช…

1 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. นายธีร์ ภวังคนันท์...

Read more

‘เพิ่มพูน’ ขอ ผอ.สถานศึกษายกเลิกอยู่เวรครูตามมติ ครม. พร้อมเสนอจ้างนักการภารโรงมาทำหน้าที่แทนครูในสั…

1 กุมภาพันธ์ 2567 / พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า กว่าสองสัปดาห์แล้วที่มติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ทันที ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและลดภาระของครูอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ได้รับผลตอบรับดีมากจากครูทั้งประเทศ รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าใจเจตนาของการยกเลิกเวรครู หลายแห่งได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนการให้ครูนอนเฝ้า เช่น ระบบกล้องวงจรปิดควบคุมจากระยะไกล แอปพลิเคชันที่ตรวจตราและประสานหน่วยงานด้านความปลอดภัยได้ตลอดเวลา รวมทั้งการร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนตู้แดง เป็นต้น...

Read more

ศธ. จับมือ อบจ.นนทบุรี ลงนาม MOU พัฒนาโรงเรียนคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่…

31 มกราคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”...

Read more

รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” แถลงผลประชุมประสานภารกิจองค์กรหลักและในกำกับ ศธ. ครั้งที่ 5/2567

31 มกราคม 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมประสานภารกิจขององค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมือง โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก/ในกำกับ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)...

Read more

รองปลัด ศธ. ‘พิเชฐ’ เข้าร่วมประชุม ASEAN-Australia ที่ BALI, Indonesia พร้อมเสนอแนวทางดำเนินงานต่อต้…

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนประธานที่ประชุมอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ปี 2567 (Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Counter-Terrorism, Workshop on...

Read more

เสมา 1 ห่วงสุขภาพนักเรียน-ครู กำชับสถานศึกษารับมือ PM2.5 เข้มสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมกลางแจ้ง

30 มกราคม 2567 / พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากข้อมูลของศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศ (ศกพ.) แจ้งว่าอัตราการระบายอากาศใน กทม. มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ จึงทำให้ฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมภายใต้ : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง…

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยผู้รับผิดขอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดประชุมผ่านออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมภายใต้ : โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศ…

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยผู้รับผิดขอบโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา...

Read more

ศธภ.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีง…

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักงนศึกษาธิการภาค 14 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิก…

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ...

Read more

ศธภ.5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายสุคนธ์ หนูภักดี...

Read more

ศธภ.5 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กร…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม...

Read more

ศธภ.5 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนัก…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน นโยบายจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบ...

Read more

ศธภ.5 ประชุมจัดทำตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนั…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี...

Read more

ศธภ.10 ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

The post ศธภ.10 ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Read more

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ