วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดในการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการการป้องกันและปราบการทุจริต การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดในการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการการป้องกันและปราบการทุจริต การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต ณ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

10.jpg 6.jpg 7.jpg

8.jpg 9.jpg