วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร. สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมประชุมในการจัดทำแผนตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร. สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมประชุมในการจัดทำแผนตรวจราชการเขตตรวจราชการที่   12 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 

320968.jpg 320970.jpg 320971.jpg

320972.jpg 320974.jpg 320975.jpg

320986.jpg