ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงการก่อสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ดังเอกสารแนบ::

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงการก่อสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด