ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

accordion menu joomla

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3550637
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
867
1243
6386
3534224
2110
41608
3550637

Your IP: 3.237.16.173
2023-06-02 09:43

header 11

เมื่อวันที่ 124พ.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจ

เมื่อวันที่ 124พ.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธ...

Read more

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น รักษาการรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนการ...

Read more

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร” จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามประเมินผล โครงการกิจกรรม  ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร” จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 {ga...

Read more

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหนุ่มหล่อ สาวสวย…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด …รณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมหนุ่มหล่อ สาวสวย…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด …รณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 25...

Read more

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม No GIFT POLICY “งดรับของขวัญและของกำนัล” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม No GIFT POLICY “งดรับของขวัญและของกำนัล” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่...

Read more

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพุทรักษา โรงแรมธนินทร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพุทรักษา   โ...

Read more

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับทอง) และ (ระดับเพชร) ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับทอง) และ (ระดับเพชร) ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อย...

Read more

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด {gallery}roiet328{/gallery}...

Read more

เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยก

เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก คัดสรรเป็นผู้รับพระราชทานทุ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอ...

Read more

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเสษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเสษฎาราชเจ้า {gallery}roiet325{/gallery}...

Read more

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมด้วยดร.สุระ รักความซื่อ,นางวันเพ็ญ คำชาย ศน.ประจำโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติและออกประเมิน ณ ร.ร.อนุบาลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมด้วยดร.สุระ รักความซื่อ,นางวันเพ็ญ คำชาย ศน.ประจำโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติและออกประเ...

Read more

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้ดร.พิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2565 ณ ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.66 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด..มอบหมายให้ดร.พิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ร่วมเป็นเกียรติพร้อมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา2565 ณ ร.ร.ทุ่ง...

Read more

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางจุฑามาศ ช่อคง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางจุฑามาศ ช่อคง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ...

Read more

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด {gallery}roiet321...

Read more

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายปิยพัทธ์ แสนสุภา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนเ

วันที่ 17 มีนาคม 2566  ท่านศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพิมพิกา ศรีเกื้อกลิ่น ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ นางเนติการณ์ โพธินาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายปิยพัทธ์ แสนสุภา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุม...

Read more

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read more

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเร...

Read more

1221readall

 

  1. ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ข่าวคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.ร้อยเอ็ด
next
prev

ศธภ.14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทร…

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาริการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ...

Read more

ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ออกนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นำคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม...

Read more

ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2…

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อย วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ...

Read more

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)/(…

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์...

Read more

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีหน้าที่และอำนาจต่างกันอย่างไร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มีหน้าที่อำนาจ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย สำหรับโครงสร้างการบริหารงานของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ส่วน “สภาลูกเสือไทย” มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก และมี “คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ” ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการบริหาร และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดระทรวงศึกษาธิการ) นอกจากนี้ ยังมี “ลูกเสือจังหวัด” ในแต่ละจังหวัด...

Read more

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ)

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย The post...

Read more

คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศธ. แบ่งกลุ่มงาน 12 หน่วยงาน

คำสั่งแรก (1/2566) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดแบ่งกลุ่มงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 12 หน่วยงาน ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 กำหนดให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทร…

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาริการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ...

Read more

ศธภ.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2…

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อย วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ...

Read more

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖...

Read more

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ)

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย The post...

Read more

ศธภ.14 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทจนได…

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางการ…

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นายวิธวินท์วิชญ์ เนาวนนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ...

Read more

ศธภ.14 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำ…

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภ…

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์ แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา...

Read more

สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓ : ภาคเหนือ

สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๓ : ภาคเหนือ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” (Regional...

Read more

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ