ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้