ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 และมีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้