ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3750409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1321
1055
3417
3738479
3417
34516
3750409

Your IP: 34.204.181.91
2023-10-03 23:50

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

S34431000

 

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำข้อเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / ขออนุมัติผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 / ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 / การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 กรณีมีหนังสือตอบข้อหารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู / การเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) / อนุมัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะเวลา 1 ปี / ขออนุมัติผลการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด / ขออนุมัติผลการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ว 17/2552 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน / ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด / ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / ขออนุมัติสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2563 / ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีพิเศษ) / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยปฏิบัติราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

S34431000S34431001S34431002S34431003S34431004S34431005