ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3750599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
161
1350
3607
3738479
3607
34516
3750599

Your IP: 34.204.181.91
2023-10-04 01:02

ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลบริหารงานอัตรากำลัง โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

 

S29515799

             วันนี้ (วันที่ 21  พฤษภาคม  2563) เวลา 10.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลบริหารงานอัตรากำลังโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมาน แก้วคำไสย์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด    นายประเสริฐ วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   นายประดู่ นามเหลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   นายประสิทธิ์ สาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

          ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ร้อยเอ็ด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ในการพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยคำนึงถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติอนุมัติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 19/2555)  โดย ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการการบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จึงเห็นควรให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  โดยเห็นควรให้เพิ่มเติม กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 119 คน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการต่อไป

 

S29515803S29515795S29515796S29515790S29515793S29515798