ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

3738134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
987
585
6783
3723386
25658
41355
3738134

Your IP: 3.214.184.223
2023-09-23 17:50

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2562

      เวลา 15.30 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ที่ประชุมได้รับทราบ
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขณะที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลโดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี
และที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลเดียวกันในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564