ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สพฐ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดดังเอกสารแนบ