พิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สมาน แก้วคำไสย รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ "สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด และ กศน.จากทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวประดินันท์ สติวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg