ด่วนที่สุด...ยกเลิกการขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ.2563

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

Attachments:
Download this file (ยกเลิกประกาศครูผู้ช่วย.pdf)ประกาศ[ประกาศ]107 kB