ด่วนที่สุด..ขอเลื่อนกำหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่เสนอขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/2560)

คุณนิภาพร  อาจนนลา

Attachments:
Download this file (ขอเลื่อนประชุม.pdf)หนังสือ[หนังสือ]39 kB