สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ.

561686

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ (11 - 12 กรกฎาคม 2563) นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการประจำสนามสอบ โดยมีนายสมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการร่วมดำเนินการสอบ


ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 และสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ จำนวน 95 ตำแหน่ง 15 สาขาวิชาเอก ดังนี้
วิชาเอกปฐมวัย 19 ตำแหน่ง
วิชาเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 ตำแหน่ง
วิชาเอกภาษาไทย 11 ตำแหน่ง
วิชาเอกสังคมศึกษา 3 ตำแหน่ง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 ตำแหน่ง
วิชาเอกดนตรีศึกษา 5 ตำแหน่ง
วิชาเอกดนตรีสากล 1 ตำแหน่ง
วิชาเอกพละศึกษา 2 ตำแหน่ง
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 14 ตำแหน่ง
วิชาเอกเกษตรกรรม 3 ตำแหน่ง
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 ตำแหน่ง
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 2 ตำแหน่ง
วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 ตำแหน่ง
วิชาเอกศิลปศึกษา 3 ตำแหน่ง
โดยผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 665 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 626 คน ขาดสอบจำนวน 39 คน ทั้งนี้จะประกาศผลสอบภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ในการดำเนินการสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

S86581250S86589442S86573059