ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 นายชาญ  คำป้อง

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

2032979
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
542
1643
6729
2014595
21402
92277
2032979

Your IP: 3.227.235.183
2021-04-15 11:14

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

S34431000

 

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำข้อเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 / ขออนุมัติผลการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 / ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 / การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 กรณีมีหนังสือตอบข้อหารือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู / การเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) / อนุมัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะเวลา 1 ปี / ขออนุมัติผลการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด / ขออนุมัติผลการประเมินงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ว 17/2552 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน / ขออนุมัติคุณสมบัติและตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด / ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / ขออนุมัติสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ. 2563 / ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีพิเศษ) / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช่วยปฏิบัติราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา และพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

S34431000S34431001S34431002S34431003S34431004S34431005